Jak kłaść deski podłogowe?

Jak kłaść deski podłogowe?

Montaż desek podłogowych, to precyzyjna czynność, która wymaga doświadczenia oraz użycia odpowiednich narzędzi. Jeżeli chcesz mieć trwałą podłogę, która przetrwa lata w nienaruszonym stanie, powierz jej montaż profesjonalistom.

Warunki montażu – co trzeba wiedzieć?

Montaż desek podłogowych, to jedna z ostatnich czynności przeprowadzanych w pomieszczeniu (już po zakończeniu wszelkich prac wykończeniowych). Podstawowymi wymogami stawianymi przez montażystów są:

  • odpowiednia temperatura (w granicach ok. 18-23 ºC),
  • odpowiedni poziom wilgotności między 40-65%.

Jeżeli jastrych cementowy przekracza 2%CM (przy ogrzewaniu podłogowym 1,8%CM) a jastrych anhydrytowy przekracza 0,5%CM (przy ogrzewaniu podłogowym 0,3%CM), rekomenduje się użycie gruntu poliuretanowego w celu izolacji podciągającej wilgoci kapilarnej.

Przechowywanie desek podłogowych

Odpowiedni sposób przechowywania desek podłogowych jest równie ważny, co prawidłowy montaż.Opakowania z deskaminie powinny być otwierane zbyt wcześnie, ponieważ istnieje możliwość odkształcenia, zważywszy na wysoki poziom wilgoci panującej w pomieszczeniu. Co więcej, deski powinny być przechowywane w pozycji poziomej – spionizowane mogą się łatwo zdeformować.

Montaż desek podłogowych – od czego zacząć? 

Przed przystąpieniem do montażu podłóg drewnianych, podłoża muszą być suche, mocne, równe oraz wolne od pęknięć, zabrudzeń i innych substancji uniemożliwiających klejenie. Zaleca się szlifowanie spiekami diamentowymi i odkurzanie podłoża. W zależności od potrzeb i wymagań należy użyć odpowiedniego gruntu. Pęknięcia i dylatacje, które nie są konstrukcyjne, powinny być połączone klamrami spinającymi i wypełnione specjalną żywicą. Po przygotowaniu podłoża nanosimy klej odpowiednią szpachlą zębatą. Podłogę drewnianą należy od razu położyć na klej i docisnąć. Aby klej dobrze związał deski z podłożem, musi być silnie dociśnięty na czas schnięcia. Spodnia część podłogi drewnianej powinna być dobrze pokryta klejem (minimum w 80%). Należy zachować dylatacje do innych powierzchni. Między ścianą a parkietem pozostawić szczelinę dylatacyjną 1-2 cm.